Browse Month: April 2019

Vattenförsörjning av ett privat hus från en brunn. DIY borrning

Vattenförsörjning av ett privat hus från en brunn tillåter att vatten produceras av högre kvalitet och renare än från en brunn, med en liten del av vattenröret. Dessutom kommer detta system ständigt att ge ett stort utbud av vatten.

Platsen för en brunn väljs utifrån samma parametrar som vid val av plats under brunnen. Gruvan kan borras nära huset. Kostnaden för arbetet varierar beroende på typ av brunn och borrningsmetod. Avskilja brunnar "på sanden" (sand) och "på kalkstenen" eller artesian (figur 1). De skiljer sig i djup och typ av vattenförekomst.

Fig.1. Typer av brunnar

Vattenförsörjningssystem arrangemang: sandbrunn

Arrangemang av sandbrunnar är det enklaste och mest bekväma sättet att tillhandahålla vatten i huset. Att borra en brunn med egna händer kan ske snabbt och utan stora pengar och arbetskraftskostnader. Continue Reading

Vattenfilter med omvänd osmos: Princip för drift, fördelar och nackdelar, urvalskriterier, installationssteg

• från mekaniska partiklar (sand, smuts, rost);

• från klor;

• från små partiklar kvar efter primär rengöring;

• från kemiska föreningar, bakterier.

Antalet steg i olika modeller kan nå upp till sju.

Funktionsprincipen för enheten med omvänd osmos är vattnets rörelse genom modulerna, som var och en ansvarar för att filtrera vissa föroreningar. I ett av renareens tankar etableras ett högt tryck (3 atmosfärer i hushållsmodeller). På grund av tryckskillnaden sätter molekylernas rörelseriktning. Den rengjorda vätskan går in i ackumuleringstanken och en separat borttagen kran i diskbänken. Vätska med föroreningar och skadliga komponenter släpps ut i avloppet. Huvudrollen i processen tilldelas membranet, som inte bara hakar mekanisk smuts utan också bakterier.

Fördelar med att använda ett omvänd osmosystem

• förbättra smaken av vatten, färg;

Continue Reading

Vattenavvisande (foto): typer, tillämpningsregler

Vissa typer av installationsarbeten innefattar ytvätskering. Detta görs för att skydda strukturen från de negativa effekterna av fukt. Marknaden för byggmaterial är fylld med olika vattenavstötningsmedel, men ibland är valet misslyckat. Effektiviteten hos olika märken och reglerna för deras tillämpning kommer att diskuteras i artikeln.

Ett vattenavvisande medel är en komposition som har förmågan att ge vattenavvisande egenskaper till den behandlade ytan. Efter applicering av medlet bildas ett filmliknande skikt, vilket skyddar mot skadliga effekter av en fuktig miljö eller utfällning. Den skapade barriären håller sig fast och länge, vilket blir möjligt på grund av kompositionens djupa penetration i byggmaterialets struktur.

Hjälp! Efter behandling med ett vattenavvisande medel minskar materialets förmåga att absorbera vätska inte bara på ytan utan även på en djupare nivå av struktur. Continue Reading

Vätskekakel (levande kakel): komposition, fördelar och nackdelar, metoder för installation

Vätskekakel (levande kakel): komposition, fördelar och nackdelar, metoder för installation

Kakelplattan finns i ett sortiment, vilket expanderar genom användning av substratet i olika versioner:

• Genomskinlig – mer lämplig för bad- och barräknare;

• genomskinligt – ett intressant alternativ för vardagsrummet, om det används i samband med belysning;

• vit – bidrar till att öka kontrasten i flera färger av gelén, fyller kapseln, den här lösningen skulle vara lämplig i sovrummet, vardagsrummet, badrummet;

• Flerfärgad film – lämplig för lek, barn, vardagsrum;

Vätskekakel (levande kakel): komposition, fördelar och nackdelar, metoder för installation

• En produkt med en 3D-effekt – ytan förmedlar ett realistiskt mönster, imponerar med förändringar i färgerna och strukturen i mönstret när man går, omfattningen är obegränsad.

Det är möjligt att använda en levande kakel när man utvecklar projekt av bebodda och kommersiella rum. Högprestanda egenskaper möjliggör stapling i högtrafikområden. Continue Reading