Browse Month: April 2019

Vätskeisolering: komposition, omfattning, fördelar och nackdelar, typer

Vätskeisolering har framgångsrikt använts för att skapa det yttre isoleringsskiktet i bostäder med komplexa arkitektoniska linjer för bearbetning av paneler, balkonger. Materialet används också för att isolera rörledningar, vilket eliminerar kondensatbildning.
Tjockleken på det applicerade skiktet är obetydligt, för att bevara utrymmet behandlar värmeisolatorn de inre väggarna, frysningslofterna, golven och källarna. Det är lämpligt att använda materialet för värmeisolering av fönster- / dörröppningar.
Om det tidigare var nödvändigt att installera en ram för isolerande metallkonstruktioner blev det mycket lättare att lösa problemet med en flytande värmeisolator. Har en hög vidhäftningshastighet, den är fast fastsatt på den behandlade ytan, upprätthåller dess fasthet och egenskaper med signifikanta temperaturskillnader. Continue Reading

Värmer taket i badet med egna händer

Det finns gott om plusser nära hemming:

• Möjlighet till självmontering

• Låg tid;

• Enkel konstruktion;

• Högkvalitativ prestanda. Perfekt uppfyller alla deklarerade egenskaper: fukt och ångspärr, värmebehandling.

• Förlänger badets livslängd.

Minus är också tillgänglig, men bara en – kostnaden. Utformningen av denna typ av takisolering med högkvalitativt trä har hög kostnad.

Kännetecknen för taket för platt- och paneltyperna kommer att ges ytterligare, men i en mer kondenserad version. Beskrivningen visar de gemensamma egenskaperna hos var och en av dem, deras fördelar och negativa sidor.

Tak med isoleringspanel typ

Så, för taket, som tillverkas i stil av paneltypen, kommer det att krävas skärmar och isolering. Sköldar är sammankopplade, vilka förskjuts av isoleringslager. Här löser isoleringen också problemet med vattentätning. Continue Reading

Värmer garaget från insidan med egna händer

Innan du börjar arbeta, bör du rita en layout av isoleringsplattor på garageets ytor. Om möjligt borde du använda hela lakan, så är isoleringen så effektiv som möjligt. Skärning utförs på en plan yta med en lång, skarp kniv och en linjal. Skärningarna ska vara släta och strängt vinkelräta mot ytan för att undvika sprickor under installationen.

Komplexa skärkonfigurationer är oönskade, det borde inte finnas några inre hörn. Skärande skum behövs från kant till kant. Det ska inte vara förklippt hela arbetsstycket, varje bit måste anpassas på plats.

Installation av isoleringsplattor

Enligt anvisningarna på förpackningen knådar limet. Behållaren måste vara stabil och ha ett lock så att limet inte torkar ut under drift. Lim appliceras på väggen och skummet för att eliminera luckorna. Efter applicering avlägsnas behållaren från arbetsområdet. Continue Reading

Värmer balkongen med panoramafönster med egna händer

• Profilparametrar (tjocklek måste vara minst 8 cm, närvaro av en termisk brygga, etc.);

Värmer balkongen med panoramafönster med egna händer

• Installationstekniken skiljer sig från installationen av fönsterblock, förutom skummet är blocken säkert fastsatta på husets väggar med fästelement som minskar gapet genom tät spänning.

Efter installationen är det också viktigt att kontrollera alla leder, de borde vara täta. Om alla de angivna rekommendationerna är förutspådda kan värmeförlusten minskas till lägsta betyg.

Värmer balkongen med panoramafönster med egna händer

Sätt att värma

Det finns många sätt att isolera balkonger, men på grund av att windows är panorama, rekommenderas två av de mest effektiva alternativen.

• Den första är att kombinera rummet och balkongen. Lösningen är original, utformad för att passa in i skåpet. Den enda minus är en ökning av medel för rymdvärme på vintern. Det är också värt att beakta att när du minskar ytan på lagerväggen måste du få relevanta dokument för ombyggnad och förstärkning av strukturen. Continue Reading