Upphängda tak av aluminiumpaneler: fördelar och nackdelar, installationsegenskaper

Välja material för att klara taket, mycket få människor skulle tänka på att använda aluminium. Emellertid blir suspenderade aluminiumstrukturer på grund av det ovanliga utseende och tekniska egenskaper som bekräftar materialets säkerhet under drift.

Aluminiumsupphängningsstruktur består av en ram och dekorativa paneler. Egenheten hos denna typ av takdekoration är en ovanlig installationsmetod. I motsats till andra panelmaterial sugs inte aluminiumplattor till ramelementen med hårdvara, men är inbäddade i de tillhandahållna cellerna.

Upphängda tak av aluminiumpaneler: fördelar och nackdelar, installationsegenskaper

Under sin egen vikt håller panelerna sig. Rackdesignen är fäst lite annorlunda, tekniken erbjuds direkt av tillverkaren. Sådana tak görs också för beställning på ett enskilt projekt. Den höga kostnaden är helt berättigad av estetiskt nöje.

Taksystem är av flera slag, en särskiljande egenskap är storleken och sättet för fastsättning. Standardversionen har parametrar 60 x 60 cm. Produkter på 60 x 120 cm har också stor efterfrågan. Rackprodukterna skärs till en viss storlek, vilket motsvarar parametrarna för ramelementen.

Hjälp! Suspended aluminium taksystem kan vara kassett och rack typ. Skillnader på grund av designdata.

Upphängda tak av aluminiumpaneler: fördelar och nackdelar, installationsegenskaper

Fördelar och nackdelar med hängande tak av aluminiumpaneler

Innan du börjar förbereda reparationen bör du bekanta dig med fördelarna och nackdelarna för varje typ av taksystem så att det valda alternativet inte kommer att göra dig besviken efter det att installationsarbetet har slutförts.