Dolomit (foto): egenskaper, omfattning, fördelar och nackdelar, installationsfunktioner

• lägger ut spåren med bardardmineralen (det har glidande effekt).

Dolomit (foto): egenskaper, omfattning, fördelar och nackdelar, installationsfunktioner

Fördelar och nackdelar

Dolomit används aktivt i konstruktion, design på grund av följande fördelar:

• höga estetiska egenskaper

• låg värmeledningsförmåga

• miljövänlighet

• En överkomlig metod för stenbearbetning, förmågan att ge den önskad form;

• Materialet är lämpligt för ytbehandling inomhus och mot väggar utanför;

Dolomit (foto): egenskaper, omfattning, fördelar och nackdelar, installationsfunktioner

• trots minerals styrka och hårdhet är det rörligt, vilket ger vissa bekvämligheter när man utför installationsarbete,

• hög väderbeständighet

• hållbarhet.

Vi bör också notera materialets motståndskraft till ultraviolett. Även vid långvarig exponering för solljus förlorar dolomit inte sin naturliga färg. Ej farligt för sten och fukt.

Dolomitplattor är idealiskt kombinerade med andra byggmaterial: metall smide, trä, glas, polykarbonat. Ingen särskild kunskap krävs för att arbeta med mineralet. Ja, och med problemlösning bör uppstå.

Den enda betydande nackdelen är priset på naturliga råvaror. Det är också värt att uppmärksamma noggrann transport, så att det lagrade mineralet inte delas upp i mekanisk verkan.

Dolomit (foto): egenskaper, omfattning, fördelar och nackdelar, installationsfunktioner

Installationsfunktioner

Dolomitplattan är fastsatt på arbetsytan med kakellim eller cementmortel med tillsats av PVA-lim. Materialet kan också läggas på andra typer av limblandningar som ger god vidhäftning.