Fasadskumplast (foto): typer, egenskaper, installationsfaser

Fasadskumplast (foto): typer, egenskaper, installationsfaser

Fasadskumplast (foto): typer, egenskaper, installationsfaser

När väggarna är helt torra börjar de lägga skumbrädor. Men först är det värt att bestämma vad som ska användas som limkomposition: lim eller cementmortel. Också uppmärksamma atmosfäriska förhållanden. Enligt de tekniska kraven utförs arbetet mot fasaden med skumplattor i torrt, lugnt väder vid en temperatur från 5 ° till 30 °.

Vid blandning uppnås lösningen dens tjock konsistens, som sur grädde. Det är nödvändigt att uppnå elasticitet så att plattorna är ordentligt fixerade på fasaden. Torr limblandning bereds enligt instruktionerna på förpackningen. Knådningen utförs med hjälp av en konstruktionsblandare med en hastighet av 600-700 per minut. Vad är bättre att använda: lim eller cementmortel – att bestämma själv. Cementkompositionen kommer att bidra till att minska kostnaderna, och det är lättare att arbeta på grund av bättre plasticitet med limblandningen.

Fasadskumplast (foto): typer, egenskaper, installationsfaser

Fasadskumplast (foto): typer, egenskaper, installationsfaser

Att lägga fasadskumplattor av olika storlekar görs i följande ordning:

• I den nedre delen av väggen installeras en plank på klämmorna, som definierar det horisontella (det förhindrar också glidning av skumelement).

• En lösning appliceras på ett litet område ovanpå baren.