Hur man bygger ett ramhus med egna händer? Typer av ramkonstruktioner

Ramteknik klassificeras i flera typer, olika designfunktioner. Varje alternativ har sina egna fördelar och nyanser av konstruktion.

• Ramramen med överlappning är en typ av plattform, som har ett slips mellan golven och under taket. Hela bördan faller på pallarna, så du kan klara jobbet ensam. Populariteten av denna teknik är noterad i de skandinaviska länderna. Den hundraåriga erfarenheten av byggandet och driften av husen visar sin hållbarhet, tillförlitlighet och energieffektivitet.

• En rad ramkonstruktioner är ett kontinuerligt alternativ när vertikala stolpar sträcker sig från de nedre karmarna till taksystemet (genom alla våningar). Bland fördelarna: spara tid på monteringen av ramen, medel för material. Nackdelen är bindningen till standarddimensionerna av träbjälkar (4,5 och 6 m), eftersom höjden på golven borde motsvara dem. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt stativets fastsättningssystem, eftersom de sammanför hela strukturen tillsammans.

• Ramskyddshuset är monterat från prefabricerade paneler, med vissa dimensioner och isolerande skikt. Byggandet av finska hus anses vara det snabbaste. Fördelen med tekniken är det färdiga projektet, enligt vilka komponenter är förberedda på fabriken. CIP-paneler skiljer sig i låg vikt, vilket gör det möjligt att utföra installationen av bara några arbetare, utan att involvera särskild utrustning.

• Pilardesignen (tysk teknik) refererar till det äldsta sättet att bygga hus. Ramverkets ram är formad av massiva trästänger (sektion 100×100 mm eller 200×200 mm), träbjälkar och stockar. Mycket av den ursprungliga versionen av tekniken har förändrats på grund av tekniska framsteg och framväxten av nytt material, men själva tanken på byggnad har inte förlorat sin relevans fram till våra tider. Experter hänvisar installationen till tidskrävande och dyrt arbete, så innan du tillämpar den här metoden behöver du lära dig alla subtiliteter eller locka till sig proffs.