Kakelplattor (bilder): Fördelar och nackdelar, egenskaper vid läggning, vård

3. Fäst den centrala raden mot golvet

Efter att ha bildat den centrala raden är det nödvändigt att fixa modulerna till basen. Du kan göra detta med dubbelsidig tejp. Det kommer ofta med kakel. Det är inte nödvändigt att lima alla elementen samtidigt. Enligt tekniken för att lägga klämmor installeras på hörndelarna av mattan på ett sådant sätt att en remsa av tejp har 4 kakel samtidigt. På grund av denna teknik är det möjligt att undvika att dammsugning uppsamlas under kakel under driften av beläggningen.

4. Formation av de efterföljande raderna

På samma sätt som den centrala raden bildas andra band på ena sidan. Den senaste raden, där materialet ska passa in i de resterande luckans dimensioner, förblir intakt.

Kakelplattor (bilder): Fördelar och nackdelar, egenskaper vid läggning, vård

5. Lägga till de sista raderna

Vid detta tillfälle måste du tinka lite, eftersom det återstående avståndet till väggen oftast inte placerar hela modulen. Därför är det nödvändigt att trimma plattorna. Det är bättre att börja bilda raden där luckorna är större. Återstående efter skärande fragment kan senare vara användbart för att lägga en liten remsa på andra sidan av rummet. Så det är möjligt mer ekonomiskt att spendera en täckning från en matta.

6. Montering av stolpar

För att slutföra golvet såg komplett, rekommenderas det vid ingången till rummet och utgångar till balkongen / loggia installationer. I sista skedet, installation av socklar.

Det är viktigt! Alla element är endast fastsatta på golvet med hjälp av dubbelsidigt tejp, lim för att lägga detta material inte används. För att säkra fästet, rengörs grunden noggrant med en dammsugare. Om våtrengöring används ska golvet torka väl.

Kakelplattor (bilder): Fördelar och nackdelar, egenskaper vid läggning, vård

Metoder för att bilda ett mönster

En bred palett av färger, nyanser och planlösning skapar oändliga möjligheter vid golvdesign. Alla alternativ att tänka på i den här artikeln är helt enkelt orealistiska. Det är dock värt att bekanta sig med de populära sätten att tegna design.

• Modulärt rutnät – erhålls genom att använda plattor av olika färger och former (kvadrat, rektangel). Denna teknik anses svår, kräver en preliminär utformning av projektet. För att underlätta lösningen av problemet, rekommenderar experter att använda färdiga system som används för lokaler med liknande planering.