Kemiskt ankare: typer, fördelar och nackdelar, tillämpningsregler

Försäljningsökningen av kemiska ankare, som observerats under de senaste månaderna, beror på följande fördelar.

• Brist på expanderande och kilkraftar, vilket möjliggör användning av kemiska ankare på delar med en liten tvärsektion.

• Hög styrka.

• Omfattande omfattning av material.

• Lim är lämplig för hål i vilken diameter som helst.

• Ankarets hållbarhet (mer än 50 år).

• Kan användas i temperaturer under noll.

Kemiskt ankare: typer, fördelar och nackdelar, tillämpningsregler

• Värmeutvidgningskoefficienten är ungefär densamma som för strukturen av material som hålls samman av kompositionen, vilket ger styrka och hög draghållfasthet.

• Håligheten fylld med ankarblandningen är hermetiskt förseglad, vilket eliminerar påverkan på anslutningen av yttre faktorer.

• Limmassan efter polymerisation visar hög motstånd mot förväxling (med undantag av solljus).

• Ankare under drift är inte utsatta för korrosion, ruttning, förstöring som påverkas av fukt.

• De flesta tillverkningsföretag producerar en produkt som inte använder en giftig komponent, styren, i sin tillverkningsprocess.

Innan du använder produkten rekommenderas du att bekanta dig med sina brister för att eliminera problem under driften av strukturen. För det första är detta ett högt pris, vilket förklaras av användningen av innovativ teknik i kompositionens produktionsprocess. En signifikant nackdel är också den långsiktiga stelningen, vid temperaturer under nolltid tar det ca 6 timmar att polymerisera materialet.

Det är viktigt! Hållbarheten för en sluten produkt är 12 månader, medan efter öppnandet lagras egenskaperna endast några dagar.

Kemiskt ankare: typer, fördelar och nackdelar, tillämpningsregler

Hur man gör ett innovativt ankare med egna händer

Hantverkare är på axeln, kemiska ankare är inget undantag. För framställning av kompositionen är det nödvändigt att framställa mer än två komponenter, i motsats till den färdiga produkten. Detta är: