Keramikblock: egenskaper, fördelar och nackdelar, tips och tricks för användning

Keramikblock: egenskaper, fördelar och nackdelar, tips och tricks för användning

Den konstgjorda sten är avsedd för byggande av hus upp till 9 våningar, nämligen i verk:
• konstruktion av stödstrukturer;
• partitioner;
• staket;
• golv;
• dekorativa föremål etc.
Parametrarna i standardblocket överstiger storleken på en normal tegel, vilket minskar beslagets komplexitet.

Keramikblock: egenskaper, fördelar och nackdelar, tips och tricks för användning

Tekniska egenskaper hos keramiska block

Byggstenar finns i olika storlekar och tekniska parametrar, så när man väljer det är det värt att överväga att indikatorerna måste uppfylla kraven i projektdokumentationen.
Standard porös keramik har följande tekniska egenskaper:
• låg värmeledningsförmåga (0,24 W / m • K);
• God ångpermeabilitet (0,14 m2 / m • h • Pa);
• ljudisolering (53,5 dB);
• densitet (750-850 kg / m);
• blockstorlek 380Х248х238 mm;
• vikt 17,5 kg

Keramikblock: egenskaper, fördelar och nackdelar, tips och tricks för användning

Fördelar och nackdelar med keramiska block

Bland fördelarna:
Ångpermeabilitetsindex påverkar inte den naturliga luftcirkulationen. I ett rum byggt av keramiska kvarter kommer det alltid att finnas ett bekvämt mikroklimat. Lika viktigt är den miljövänliga kompositionen, som säkerställer ett säkert boende för alla familjemedlemmar. Det finns ingen fara från sidan av elden. Blocken brinner inte, i händelse av brand hindrar materialet spridningen av flamma.
Det är värt att notera lönsamheten att använda keramoblock:
• minska konsumtionen av arbetslösning
• Minskar arbetskraftens intensitet, vilket medför besparingar i arbetskraftskostnaderna.
• minskning av byggtiden.
Byggmaterialets låga vikt utesluter stora belastningar på stiftelsen, vilket innebär att det inte kommer att vara nödvändigt att stärka stiftelsen.