Kontrollera skorstenens utkast: faktorer som påverkar dragkraft och hur man ökar det

Ju mer sot ligger på skorstenens väggar desto sämre blir utkastet. När man väljer en typ av skorsten föredras därför material med en jämn inre yta där förbränningsprodukterna är dåligt kvarhållna. Det är också nödvändigt att rengöra röret, men det kommer att bli nödvändigt att göra så mycket mindre ofta än i strukturer med en grov inre yta.

Kontrollera skorstenens utkast: faktorer som påverkar dragkraft och hur man ökar det

• Skorstensböjningar

Vid konstruktion av skorstenskonstruktion minskar specialisterna avsiktligt antalet rörböjningar. Ju mer svängande element där finns, desto snabbare minskar flödeshastigheten för het rök.

• Tightness

Utförande av monteringsarbeten på skorstenens konstruktion är att man måste uppmärksamma kvaliteten på anslutningen av konstruktionselement. Förekomsten av sprickor och hål i grenröret bidrar till luftintrång, vilket leder till försämring av tryckkraft.

Kontrollera skorstenens utkast: faktorer som påverkar dragkraft och hur man ökar det

• Väder

Även väderförhållandena har direkt effekt på skorstenens funktion. Detta är en stark vind, och lågt atmosfärstryck. Därför är det värt att beakta väderförhållandena utanför fönstret när man upptäcker svagt drag. Brott i bypass-systemet är tillfälligt, återhämtning sker spontant.

Det är viktigt! Kontrollera att skorstenens funktionalitet kan vara en enkel metod. För detta rekommenderas att man sätter ett tänt ljus på skorstenen (kedjans och skorstenen eller en särskild kanal). När elden släckts strömmar rök bort från veken. Om han går in i skorstenen, är allt i ordning med banan. Och med penetration av rök i riktning mot lokalerna kommer det att krävas en rad åtgärder för att eliminera problemet med skorstenen.

Kontrollera skorstenens utkast: faktorer som påverkar dragkraft och hur man ökar det

Sätt att öka kraften

Följande åtgärder rekommenderas för att eliminera problem med lasten.