Kopparvärmeväxlare: fördelar, rengörings- och reparationsegenskaper

Utformningen och utförandet av värmeanordningar beror på syftet, principen för drift, värmeväxlare material. Det är till exempel omöjligt att skapa en kompakt gjutjärnsprodukt för en parapet eller väggvärmare. Eftersom kolstål eller gjutjärn har en stor densitet och därmed massa. Gamla gjutjärnspannor är borta. Idag är småstora uppvärmningsstrukturer med lätta detaljer och högre energiförsörjning populära. Dessa inkluderar gasväggspannor med kopparvärmeväxlare.

Vid produktion av termodynamisk design används material som används:
• koppar;
• Stål av olika kvaliteter;
• gjutjärn;
• aluminium;
• silumin.

Kopparvärmeväxlare: fördelar, rengörings- och reparationsegenskaper

I moderna hushållsuppvärmningskedjor upptar en stor del av sin yta av en värmeväxlingsenhet. Källans ekonomiska och miljömässiga parametrar beror på utformningen och typen av material.

Värmeväxlare klassificeras enligt typen av uppvärmning, kylning, kondensering, indunstning. Genom driftsprincipen är blocken regenerativ, regenerativ och blandning. De två första arterna har det gemensamma namnet "termiska ytanordningar". Ett exempel på sådana enheter är radiatorer i bilar. Deras syfte är att delta i motorkylsystemet. Det uppvärmda vattnet är i kontakt med luft genom väggar av koppar-aluminium värmeväxlare.

Vid blandning (kontakt) maskiner blandas två arbetsflöden (varma och kalla) med varandra. En liknande process observeras i strålkondensatorer, där den sprutade vätskan använder kondensationsenergi. De är enklare att tillverka och kännetecknas av ökad värmekapacitet. Men tillämpningsområdet är begränsat.

Kopparvärmeväxlare: fördelar, rengörings- och reparationsegenskaper

Vilka värmeväxlare är bättre – koppar eller aluminium?

I värmeutrustningen används alltmer framtida material – en legering av aluminium och kisel. En liknande eutektisk struktur tillåts att kombinera två olika ämnen – metall och mineral. Resultatet var ett material med utmärkta gjutegenskaper. Värmeväxlare utan svetsar och komplexa former ökar energibyteytan. Uppgiften att skapa sådana strukturer är att optimera värmeöverföringen med minsta dimensioner hos värmeöverföringsenheten.