Laser nivå: typer, tillverkare granskning, tips om att välja

Om det är planerat att bygga ett hus eller reparera en lägenhet, så kan ett behov uppstå för ett verktyg som byggnadsnivå. Samtidigt kan det köpas eller tillverkas självständigt, till exempel med hjälp av ett rep och en mutter eller genom att använda en tallrik med vatten. Under alla omständigheter är det bättre att använda en industriprodukt i form av samma lasernivå.

En sådan mekanism kan maximera arbetet med märkning av horisontella och vertikala linjer. Det är bara nödvändigt att korrekt svara på frågan "hur man väljer en lasernivå?" För att kunna använda effektiviteten av detta verktyg i praktiken. För att göra detta först och främst är det nödvändigt att förstå principen för driften av denna enhet, baserat på kapaciteten hos den inbyggda LED-mekanismen, vilken bildar en laserstråle som ger en synlig punkt eller linje vid utgången.

I kärnan är den så kallade lasernivån – det här är tre typer av enheter, beroende på versionerna: punkt, linjär och roterande.

Punktnivå

Till skillnad från andra typer av lasernivåer är en punktnivå vanligtvis en mekanism utan en roterande emitter. Det är omöjligt att bygga linjer med det, eftersom uppgiften är att visa en laserpunkt på ett stort avstånd, vilket förutbestämmer dess fördelaktiga användning inom stora lokaler eller på gatan. I synnerhet är det möjligt att bilda en laserpunkt på ett objekt som är flera tiotals meter avstånd, vilket syns tydligt oavsett belysning.

Sådana lasernivåer avger tre eller fem strålar. På grund av det faktum att i sådana produkter finns alltid balkar riktade upp och ner, används de ofta som plumb lines. Att använda nivåer av denna typ för hushållsbruk är inte särskilt praktisk. Även om du vill spara pengar kan du köpa en fickversion av enheten, till exempel BOSCH PLL 5, vars kostnad endast överstiger 2 tusen rubel. Också på marknaden finns modeller relaterade till den lägre priskategorin.