Metallglidgaller på fönstren (foto): typer, fördelar och nackdelar

• Konstkonstruktioner skiljer sig inte väsentligt från de standardiserade, deras funktion är närvaron av smideelement. Utseende för skydd är ganska framträdande. Utsökt prydnad eller blommotiv blir en dekoration av byggnaden.

Metallglidgaller på fönstren (foto): typer, fördelar och nackdelar

Fördelar och nackdelar med metallglidgaller

Funktionerna för glidgaller kan jämföras med rullgardiner, men samtidigt finns det ingen platsskuggning. Om det är nödvändigt, viks designen. För att ändra öppnings- / stängningsläge tar det bara några sekunder. För svårtillgängliga fönsteröppningar rekommenderas att installera en elektrisk enhet som hjälper till att styra systemet på distans.

Trots sitt lakoniska utseende passar gallret i harmoni med alla fasaddesigner. Och när man använder produkter med konstnärligt smide, blir fönstret öppnande dekorativa element.

En av de främsta fördelarna är kompakt design och enkel hantering. Förutom skyddsfunktionerna ger glidsystemen en brandutgång vid brand eller rök vid ingångsdörren.

Om vi ​​anser bristerna är de mer relaterade till installationskvaliteten. Vid överträdelser av processen kan observeras snedvridningar av strukturen, vilket resulterar i komplicerad rörelse av rullen längs styrningarna. En annan nackdel hör uteslutande till metall, på vars yta korrosion bildas vid kontakt med vatten. För att förhindra ett sådant problem är det nödvändigt att belägga sektionerna med färg i rätt tid.

Metallglidgaller på fönstren (foto): typer, fördelar och nackdelar

Självtillverkade galler

I motsats till stationära konstruktioner är det svårt att göra glidgaller med egna händer. Men den mästerliga ägaren och det här arbetet kommer att ligga på axeln om du följer den tekniska processen. Huvudproblemet består av mekaniska komponenter som ger obegränsat öppnings- / stängningsskydd och rörelse av ventilerna längs styrningarna.