Monteringspistol för klämmor: egenskaper, tillämpningar, typer, fördelar och nackdelar

– Montera en mjuk typ av tak. Sådant arbete är inte särskilt svårt och otroligt svårt, men det behöver betydande tidskostnader. Dessutom finns det en sannolikhet för den mänskliga faktorn på kvaliteten och jämnheten av fixering av enskilda segmentelement.

Det är viktigt! Med den tråkiga, monotona genomförandet av monotont arbete under flera kontinuerliga timmar, är risken för "införande" av fästelement inte helt ökad eller i stark vinkel!

Användningen av ett specialverktyg minimerar dålig kvalitet, eftersom pistolen är utrustad med ett regleringssystem som optimerar prestanda.

Typer av monteringsvapen för att koppla ihop klämmor

Verktyget som beskrivs i denna artikel kan presenteras i flera versioner, som skiljer sig fundamentalt från ett system som skapar en kraft som driver ett fästelement i ett fast material. Beroende på driftsprincipen utmärks följande monteringsvapen för klämmor:

– gas;

– pneumatisk;

– pulver;

– el.

Överväga varje alternativ mer detaljerat, med tanke på nyanserna för användning, fördelar och nackdelar.

1. En gaskonstruktionspistol är en modell som har en slagkolvmekanism som påverkas av en explosion av en liten del gas som tillförs från en speciellt ansluten cylinder. Kraften i explosionen överförs till hylsan och den här energin räcker för att nästan direkt driva en metallhållare (stift, spik, hylsa, etc.) in i det fasta materialet.

Fördelarna med en sådan konstruktionsanordning innefattar:

– Underlätta verktyget även i laddat tillstånd

– Brist på slangar, kablar, ledningar och absolut oberoende från närvaro av el.

– användarvänlighet

– Hög slagkraft, som möjliggör arbete med direkt (direkt) installation;

– multifunktionalitet Gasmonteringspistoler kan ersätta en skruvmejsel eller hammarborr.

Förutom fördelarna finns det vissa nackdelar med dessa modeller:

– Högt prisvärde för varje skott på grund av den höga kostnaden för gasblandningen;

– Det är nödvändigt att tillhandahålla kontinuerlig ventilation eller ventilation av rummet vid arbete med en gaspistol.

– avsevärd kostnad för verktyg och förbrukningsmaterial.

2. En pneumatisk konstruktionspistol är en apparat som arbetar på expansionsenergin av tryckluft, vilken injiceras av en speciell kompressor. Detta alternativ är mycket populärt hos konsumenterna.

Varning! För normal drift av en pneumatisk pistol är det nödvändigt att ständigt bibehålla medelvärdet av det tillförda trycket i intervallet 5,3-7,2 bar!

Den pneumatiska enheten är lite obekväm att använda, eftersom en tät slang matas direkt till monteringspistolen, vilket ger insprutningstrycket. Det begränsar något de möjliga rörelserna och rörelserna, men moderna modeller saknar sådana besvär och deras luftkanaler är flexibla och lätta. Om vi ​​fortsätter att lista enhetens brister kan vi skilja på dess beroende av tillgången på en elkälla. Om det inte finns några arbetsplatser i närheten, fungerar inte pneumogunen. Även om nya moderna modeller har speciella uppladdningsbara batterier, vilket garanterar en stabil arbetsförmåga hos enheten i ungefär 46 minuter.