Pistoler för tätningsmedel, lim och polyuretanskum: typer, funktioner, rekommendationer från experter till val, översyn av modeller

Otroligt bekvämt att applicera skummet med sådana manipuleringar:

– ledningar

– placering av rörledningar

– eliminering av luckor vid installation av dörrramar, konstruktionskonstruktioner och fönsterramar;

– fyllning av onödiga hålrum i väggar etc.

2. Pasta av olika element bland dem själva

Vi kan ge specifika, frekventa exempel:

– Installation av lätta skåp och hyllplanering på väggarna utan användning av naglar, klämmor eller skruvar.

– fastsättning av polystyrenskumplattor på väggytor;

– Fästning av dekorativa element (basplattor, imitationer, lister, etc.);

– stark placering av korrugerade och släta metallplåtar

3. Värmeisolering och ljudisolering

Det är möjligt att effektivt ljudisolera ett avloppsrör (plast) som periodiskt avger obehagliga ljud. Det är också möjligt att isolera kylsystem eller delar av värmekretsen för att minimera kyl- och värmeläckage.

Varianter av vapen för tätning av massor

Konventionellt är alla produkter indelade i två typer:

– disponibel

– återanvändbar

Upprepad användning på grund av verktygets designfunktioner. Naturligtvis bör preferenser ges till återanvändbara modeller.

Förklaring! Ett sådant val är inte lämpligt för små engångsjobb som inte kräver noggrann noggrannhet och noggrannhet. Till exempel tätningsrör vid byte av kommunikation!

Engångspistoler är sämre i jetmatning – det är ojämnt. Utgången är väldigt stram eller strålen är för stark. Också dessa modeller tillåter inte alltid att helt tömma ballongen, varför en del av materialet kastas ut med förpackningen. Som ett resultat är det brister i arbetet och onödiga finansiella kostnader.