Strobleniye av väggar under ledning: sätt att bilda strob, installation av conducting in shtroba, faktiska rekommendationer

En borrningsanordning en perforator är inte exakt ett strykverktyg, men med tanke på vissa praktiska nyanser är det inte svårt att skära ut spåren för kommunikation.

Processtekniken består av en sekvens av åtgärder:

– försiktiga ritningar (penna eller markörer) på väggytan;

– sekventiell borrning av hål längs linjerna med intervaller av 8,0-13,0 mm;

– byte av perforatorn till krossläget och byte av borren till toppdysan;

– Göra spåret mellan de borrade hålen.

Den största nackdelen med stansmetoden för rakning är en stark ljudeffekt. Med tanke på att denna åtgärd är långvarig är irritationer från grannar möjliga.

Rekommendation! För att förhindra oroligheter och konflikter är det bättre (idealiskt) att i förväg komma överens om tidpunkten för utförandet av sådant arbete med närliggande invånare!

Den intensiva brusfaktorn är speciellt karakteristisk för monolitiska byggnader av flera enheter.

Användningen av slipmaskiner

Vinkelslipning (annars "slipmaskin") används också framgångsrikt för bildandet av strober, och driftsprincipen är i många avseenden identiska med användningen av en roterande hammare. Skillnaden är i en enklare metod för att skapa furrows.

Parallella skåror (2,0 cm från varandra) är gjorda med en specialdisk (diamantmodifikation) och efter byte av munstycket till en annan (med en hammare) avlägsnas betongmaterialet mellan styrspåren.

På så sätt visar det sig ett jämnt, fullsträckt spår, där du kan lägga ledningarna kvalitativt och enkelt täcka dem med en lösning. De negativa aspekterna av denna metod innefattar:

– många fragment flyger sönder i hastighet;

– damm;

– signifikant buller

Varning! För att förhindra trauma i ögonen och huden, kan du använda en speciell skärm eller glasögon, och dina händer skyddas av bygghandskar!

Mejsel och hammare

Den mest "gamla" klassiska metoden, som innebär en långsiktig, men den mest säkra väggen för rakning i kabel i jämförelse med tidigare diskuterade metoder.

Tekniken är enkel, men präglas av speciell komplexitet och komplexitet, särskilt på betongväggar. Detta sätt brukar användas för att bilda grunda, korta spår.