Systemet med automatisk vattning i landet: fördelar och nackdelar, typer av autonoma bevattningssystem

Systemet med automatisk vattning i landet: fördelar och nackdelar, typer av autonoma bevattningssystem

Nackdelar med autowatering:

• Kostnaden för att arrangera platsen med ett automatiskt bevattningssystem kommer att krävas.

• olika typer av grödor kräver en individuell bevattningssystem;

• i avsaknad av ett centraliserat vattenförsörjningssystem är det nödvändigt att överväga möjligheten att leverera vatten från en tank eller en naturlig källa;

• Behovet av noggrann planering, så att ingen växt lämnas utan att vattna.

Apparatens autonoma bevattningssystem gör det själv

Oavsett vilken typ av autowatering som helst, tillhandahåller systemet anslutning till vattenförsörjningen. Om detta inte är möjligt används stora behållare som vattenkälla, som installeras på markytan på en nivå av 1,5 meter och däröver. Du kan också gräva upp en konstgjord reservoar, från vilken vatten kommer att flöda på ett tvångs sätt.

Varje system involverar linjens läggning. Detta görs enkelt med en slang eller ett rör (polypropen eller metall).

Systemet med automatisk vattning i landet: fördelar och nackdelar, typer av autonoma bevattningssystem

Faktiska typer av autowatering

Droppbevattningssystem ger vatten direkt till rötterna. Stammar och löv kvarstår torra. Detta är viktigt när man odlar grönsaker. Vattenförbrukningen är minimal. Principen för drift är läggning av polyetylenrör längs alla sängar. Förutom dem är anslutna droppare – tunna slangar med hål i varje landningsbuske. Vid användning av högkapacitetsvatten som vattenkälla är det möjligt att inte bara bevattna, utan också att ge växterna mikronäringsämnen näringsämnen. För att göra detta införs den önskade mängden gödselmedel direkt i sidan och blandas i vatten. Att spendera tid på bearbetning av odlade grödor behöver inte.