Trädgårdsparkett (terrass): fördelar och nackdelar, regler för läggning

• hög fuktmotstånd

• inertitet mot mikrobiologiska processer (ruttning, svampbildning, korrosion);

• Modulernas yta glider inte;

• Motstånd mot temperaturskillnad, riklig nederbörd, ultraviolett;

• hållbarhet

Trädgårdsparkett (terrass): fördelar och nackdelar, regler för läggning

Trädgårdsparkett (terrass): fördelar och nackdelar, regler för läggning

• ger inte intresse för insekter,

• Enkel installation;

• stort urval av konsistensmönster och nyanser.

För att förhindra misstag vid montering eller drift av polymermoduler rekommenderas att man beaktar deras nackdelar:

• Däckning rekommenderas inte för oventilerade källare och andra uthus.

• Begränsningar för användning i bad och bastu, där det finns hög temperatur och hög luftfuktighet.

Trädgårdsparkett (terrass): fördelar och nackdelar, regler för läggning

Trädgårdsparkett (terrass): fördelar och nackdelar, regler för läggning

Däckregler

För att börja arrangera en trädgårdsväg följer med utförandet av en märkning. För att göra detta, använd ett måttband och en pinne för att omsluta arbetsområdet. Så det blir lättare att förbereda stiftelsen. Från en plot begränsad av en sladd, bör man ta bort det fräscha jordslaget och gräva en grund grävning (ca 20 cm under marknivå). Därefter komprimeras jorden med hjälp av tampning. För effektivitet rekommenderas att fuktas, basen kommer att förvärva den nödvändiga styrkan.

Varje projekt kräver noggrann förberedelse, och trädgårdsbanan är inget undantag. Oavsett det slitstarka materialet kommer den snabba tillväxten av ogräs snart att leda till överväxt av luckor, som kvarstår efter installationen av parkett. För att undvika tråkig ogräs och skador på beläggningens utseende bör du lägga en tät geotextil i den förberedda gropen. Fukt penetrerar lätt genom det, men ogräs kan inte komma ut.