Välj ett värmesystem för ett privat hus. Typer av värmesystem

Med ankomsten av den kalla årstiden, majoriteten av ägarna av stugor eller småhus, uppstår frågan om effektiv och samtidigt ekonomisk uppvärmning av alla lokaler i deras hem.

I denna artikel kommer att betraktas som olika typer av värmesystem för ett privat hus med alla fördelar och nackdelar. Baserat på det material som granskats kommer det att vara möjligt att fatta rätt beslut angående det optimala valet av den som är mest lämplig för vissa levnadsförhållanden.

Innan du går in i alla detaljer i var och en av värmesystemen, bör du uppmärksamma de särdrag som är ett anständigt alternativ för högkvalitativ uppvärmning hemma. Deras nummer måste innehålla:

– tillförlitlighet

– effektivitet

kompaktitet

– tillgänglighet

I varje enskilt fall är det värt att väga alla positiva och negativa sidor av alla typer av värme för att slutligen fatta rätt beslut.

Typer av värmesystem för privata hem

För uppvärmning av alla lokaler i huset, använder du som regel sådana system:

1) arbetar genom överföring av värmeenergi genom förvärmd luft (det levereras via specialutrustade kanaler direkt till varje rum, bad, kök, etc.);

2) skapar bekväma levnadsförhållanden på grund av användningen av elektriska värmare eller anordningar avsedda att omvandla el till värme;

3) utför högkvalitativ uppvärmning av huset på grund av kylvätskan som cirkulerar i dem (eftersom det använder vanligt eller destillerat vatten eller frostskydd).

Du kan bygga en kaminuppvärmning eller bygga en öppen spis, men för att ordna sådana byggnader korrekt måste du ha vissa färdigheter för att inte bara utföra arbete relaterat till murverk, utan också att utföra rätt beräkning av alla avstånd mellan strukturella element. Som regel kan väldigt få personer göra det på egen hand. Men även om huset har en spis eller eldstad, kommer sådan uppvärmning inte att vara effektiv, eftersom det med hjälp är möjligt att värma endast de rum där sådana värmekällor finns. På andra ställen hemma, till exempel i badrummet, blir det alltid kallt. Av denna anledning kan övervägandet av detta alternativ missas.