Välja en gasväggspanna

För hemuppvärmning är det bättre att välja beprövade versioner av väggmonterade gaspannor, som finns i öppen försäljning finns med olika typer av brännare – med en öppen och sluten förbränningskammare.

Välja en gasväggspanna

Välja en gasväggspanna

Den mest ekonomiska när det gäller bränsleförbrukning är gaspannor med en sluten brännare. Luften för brinnande gas kommer från utsidan – genom en speciell stel koaxial skorsten, vars knä kan vridas i vilken som helst lämplig riktning.

De utmärks av en hybridstruktur – det finns en annan inuti röret, som tjänar till att suga oxidationsmedlet, medan den yttre delen tjänar till att avlägsna förbränningsprodukterna. Så att kondensatet som bildas på vintern inte överskrider förbränningskammaren, är koaxialröret installerat korrekt – med viss gradient till jordens yta. Användningen av ovanstående skorsten visar sig vara det rätta beslutet, eftersom det inte längre är nödvändigt att bygga en dyr huvudversion av skorstenen från en tegel eller ett rör av asbestmaterial.

Välja en gasväggspanna

En extra fläktbrännare, som drivs med sin egen strömförsörjning, kan injicera betydande mängder luft i förbränningskammaren. Som en konsekvens ökar kraften hos pannan dramatiskt, medan förbrukningen av billigt gasbränsle förblir på en stabil låg nivå. I genomsnitt, dessa kedjor vars kraft inte överstiger 15 kW kan bränna högst 1 m3 gas i en timme!