Värmer balkongen med panoramafönster med egna händer

• Profilparametrar (tjocklek måste vara minst 8 cm, närvaro av en termisk brygga, etc.);

Värmer balkongen med panoramafönster med egna händer

• Installationstekniken skiljer sig från installationen av fönsterblock, förutom skummet är blocken säkert fastsatta på husets väggar med fästelement som minskar gapet genom tät spänning.

Efter installationen är det också viktigt att kontrollera alla leder, de borde vara täta. Om alla de angivna rekommendationerna är förutspådda kan värmeförlusten minskas till lägsta betyg.

Värmer balkongen med panoramafönster med egna händer

Sätt att värma

Det finns många sätt att isolera balkonger, men på grund av att windows är panorama, rekommenderas två av de mest effektiva alternativen.

• Den första är att kombinera rummet och balkongen. Lösningen är original, utformad för att passa in i skåpet. Den enda minus är en ökning av medel för rymdvärme på vintern. Det är också värt att beakta att när du minskar ytan på lagerväggen måste du få relevanta dokument för ombyggnad och förstärkning av strukturen.

Värmer balkongen med panoramafönster med egna händer

Det är nödvändigt att utföra uppvärmning vid större reparationer, att tänka över allt, upp till enhetlig inredningstyp.

• Det andra alternativet möjliggör uppförande av ett uppvärmt golv på balkongen i systemet. Vid val av film kan värmen också monteras på tak och vägg. Kabelmattor läggs bara på golvet. Allt du behöver göra är att sträcka ledningarna för att ansluta systemet och termostaten.