Vätskeisolering: komposition, omfattning, fördelar och nackdelar, typer

Vätskeisolering har framgångsrikt använts för att skapa det yttre isoleringsskiktet i bostäder med komplexa arkitektoniska linjer för bearbetning av paneler, balkonger. Materialet används också för att isolera rörledningar, vilket eliminerar kondensatbildning.
Tjockleken på det applicerade skiktet är obetydligt, för att bevara utrymmet behandlar värmeisolatorn de inre väggarna, frysningslofterna, golven och källarna. Det är lämpligt att använda materialet för värmeisolering av fönster- / dörröppningar.
Om det tidigare var nödvändigt att installera en ram för isolerande metallkonstruktioner blev det mycket lättare att lösa problemet med en flytande värmeisolator. Har en hög vidhäftningshastighet, den är fast fastsatt på den behandlade ytan, upprätthåller dess fasthet och egenskaper med signifikanta temperaturskillnader.

Vätskeisolering: komposition, omfattning, fördelar och nackdelar, typer

Vätskeisolering: komposition, omfattning, fördelar och nackdelar, typer

Övervägande egenskaper

De termiska egenskaperna hos ett vätskeformigt material applicerat på väggen med ett lager av 1 mm är lika med värdena på blockvärmare (med en tjocklek av 5-7 cm). Men detta faktum är inte det enda. Bland andra fördelar:
• refraktoritet
• Hög motståndskraft mot mekanisk stress;
• Inga höga krav på ytbehandling.
• Vätskeformigt ämne skapar en beläggning som exakt upprepar den arkitektoniska formen.
• kostnader i jämförelse med installation av en blockvärmare lägre med 35-40%;
• Snabb ytfinish, vilket sparar tid för arbete.
• Utseendet på fasaden förändras inte, det behövs ingen samordning med tillsynsmyndigheterna.