Venetian gips: funktioner, komposition, instruktioner för genomförande, rekommendationer från specialister

För att kvalitativt göra en sådan dekoration av rummet, måste du med egen hand veta all information om denna komposition, särskilt dess egenskaper. Detta kommer att möjliggöra den mest effektiva användningen av potentialen i ett sådant fantastiskt byggmaterial.

Gipset själv är transparent, vilket gör det möjligt att uppnå ett obeskrivligt ljusspel, så ytbehandling måste ske noggrant och mycket bra. Annars kommer alla ojämnheter eller sprickor på ytan att trimmas att märkas.

Du kan på ett säkert sätt applicera venetianskt gips på trä, tegel eller betong. Som redan nämnts är huvudämnet en noggrann förberedelse av platsen för framtida tillämpning av kompositionen. När det gäller färgintervallet, kan intervallet vara vilket som helst. Mycket populär är imitationen av ytan av den behandlade stenen, till exempel marmor. Pigment av den valda färgen bör tillsättas till sammansättningen strax före användningen.

Efter avslutning av ytbehandlingen visar det sig en utmärkt beläggning med egenskaper som ångpermeabilitet, hårdhet och fuktmotstånd. Den genomsnittliga livslängden för venetianska gips är ungefär 13-16 år.

När gipset appliceras på väggen börjar det aktivt att absorbera kolmonoxid från omgivande luft och karboniseringsprocesser börjar i den. Som resultat bildas en fast kolfil, vilket ger exceptionella prestandaegenskaper.

Material på mineral eller syntetisk grund skiljer sig något i egenskaper, men i princip förändras inte egenskaperna. Strukturerad struktur av beläggningen kan väljas för nästan vilken layout, inredning och möbler som helst.

Vilket alternativ att välja, bör bestämma ägaren till rummet. En genomtänkt yta kan skapa en unik design som är nödvändig för att förverkliga en gemensam idé. De mest betydande bristerna kan betraktas som en komplex och tidskrävande process för att applicera materialet och dess höga pris. Om i slutändan venetianska gipset väljs, kommer den personliga förberedelsen av det att avsevärt minska de totala kostnaderna. Ändå kommer det erhållna resultatet att kompensera fullt ut för all den ansträngda ansträngningen.

Vi utför arbete på ansökan

Först bör det noteras att huvudproblemet vid bildandet av en sådan dekorativ beläggning ligger i egenskaperna hos dess applikationsteknik. Detta är en lång, mödosam och komplicerad process, men det är också det slutliga resultatet som bestämmer. Tänk på de viktigaste subtiliteterna och nyanserna: