Ventilation i badet: typer, arrangemangsregler, system

Fördelarna med den mekaniska typen är i effektivitet, förmågan att reglera fördelningen av luft i enskilda delar av byggnaden och för att spara värme. Nackdelarna är: installationsdetaljer, extra kostnader och obligatoriskt underhåll under drift.

• Naturliga ventilationsfunktioner på grund av skillnaden i lufttryck inuti och utanför rummet. Inga ytterligare enheter ger en sådan vy. I detta fall borde badet byggas av ånggenomträngliga material.

Fördelarna är i följande faktorer: driften av systemet behöver inte spendera pengar och energi, installationen själv kommer att bli billig. Den största nackdelen är bristen på luftflödesreglering, vilket medför att temperaturen kan sjunka avsevärt. Dessutom har ett sådant system inte den tekniska förmågan att genomföra bättre rengöring av luftmassor.

• Det kombinerade ventilationssystemet flyttar luftmassan med de två ovanstående faktorerna samtidigt. Detta alternativ är lämpligt för rum där det finns tre intilliggande väggar. Med denna design är det extremt svårt att utrusta mekanisk ventilation. Inloppet ligger på en nivå av ca 20 cm från golvet, medan utmatningen är 20-25 cm från taket. Kylflödet strömmar genom ugnen och värms upp, vilket minskar värmeförlusten. Fördelarna med metoden: enkel och billig installation, minimala underhållskostnader. Den största nackdelen är för intensiv luftcirkulation, vilket måste övervakas kontinuerligt med hjälp av grindventiler.

Regler för arrangemang av luftväxlingssystemet

Vilken typ av ventilation som helst är det regler som efterlevs garanterar normal luftcirkulation och ett bekvämt mikroklimat. En av de mest primitiva alternativen innefattar närvaro av två hål: inlopp och utlopp. Deras diameter beräknas beroende på rummets dimensioner (24 cm2 behövs per 1 m3). Vissa hantverkare gör avsiktligt hål små för att minska värmeförlusterna. Men detta leder till ineffektiv drift av ventilationssystemet, därför är det värt att följa de etablerade parametrarna. För att påskynda avlägsnandet av ångor och gaser är det möjligt att ge två avgasuttag, då avlägsnandet blir snabbare. Inlopps- och utloppsöppningarna kan placeras på motsatta väggar och på en, men från olika vinklar.