Windows med shprosami (foto): typer, funktioner, fördelar och nackdelar

Design

Kärnan i tekniken för att göra glas är att skapa en ram, vars inre är utrustad med ett spridningsnät i en viss ordning (delar rektangeln i små delar av samma storlek eller olika, med och utan avrundning). Därefter sätts glaset in i cellerna. När det gäller styrka betraktas sådana strukturer mer pålitliga men i termisk ledningsförmåga förlorar de sig till andra sorter. Det är också värt att beakta att ramens vikt är betydande, särskilt när ett stort fönster är gjord.

Windows med shprosami (foto): typer, funktioner, fördelar och nackdelar

Windows med shprosami (foto): typer, funktioner, fördelar och nackdelar

dekorativa

Ritningarna, prydnadselementen och ränderna är fastsatta på glasets del av fönstret utanför, vilket ger en visuell separation av glaset. I detta fall förändras inte heller vikten eller styrkan i strukturen. Huvudfördelarna med den här typen av spray är: frånvaron av ytterligare kylledare, lätt fönsterhållning, ett brett utbud av dekorativa element som gör att du kan skapa nästan fantastiska alternativ för designen av glasenheten.

mellan glasrutorna

Den gyllene betyder bland de befintliga spraserna. Kärnan i deras enhet är att installera separationselementen inuti glaset. Således är det möjligt att undvika att öka värmeledningsförmågan hos ramen, förorening av glaset, problem med att rengöra fönstret. Som inredning för mezhstekolnyh avlopp används plastinredning.

Windows med shprosami (foto): typer, funktioner, fördelar och nackdelar

Windows med shprosami (foto): typer, funktioner, fördelar och nackdelar

Alla dekorativa element i fönstret är olika parametrar, form, färg, material från vilka de är gjorda.

Tips! För att utveckla en design av en ritning eller en prydnad på glas med installationen, rekommenderas det att inblanda designern i designarbetet. En professionell hjälper dig att välja de inredningsalternativ som passar perfekt för ramstorlek, färger och mönster. Från resultatet av hans arbete beror inte bara utseendet på huset, men också inredningen i rummen.

Fördelar och nackdelar

Förekomsten av delande element på fönstren ger fasaden av husstilen. Designen tänkt över till bagagevittnen vittnar om att smaka ägare, deras vördnadsfulla relation till ett hembo. Men förutom emotionellt och estetiskt nöje har spros ett antal lika viktiga fördelar. Tänk på de viktigaste på exemplet av interglasdesign.